< Tilbage

Prinsessens beretning for 200821-05-2008 - 11:33

Prinsesse Benediktes beretning for året 2008 i Dressurens Venner.

2008 var året hvor dansk dressursport fik en stærk international profil. Bronzemedaljer til OL-holdet i Hong Kong, Bronzemedaljer til young riders, juniorer og ponyryttere ved EM.  Dressurens Venner var – med sin støtte til alle – en del af succesen. Den historiske hold-bronzemedalje ved de Olympiske Lege står endnu stærk i vor erindring og var med til at profilere Danmark internationalt.  Den næste generation af dressurryttere vil være klare til at konkurrere om pladserne til OL i London i 2012.  Det har de bevist gennem deres flotte resultater i 2008.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb. Der har været livlig debat omkring hvordan foreningen bedst kunne markedsføre sig, bl.a. med det formål, at øge tilgangen af nye medlemmer.  Et andet og vigtig emne har været at skabe et solidt økonomisk fundament der skulle understøtte foreningens formål: at fremme en visionær udvikling af dansk dressursport med henblik på at højne kendskabet til det faglige niveau.

Ved udgangen af 2008 var medlemstallet på 127 medlemmer.  Udover aktive medlemmer og støttemedlemmer, er vore sponsorer også medlemmer af foreningen. Dette indgår som en del af vort sponsortilbud og er med til at knytte en tættere forbindelse til disse firmaer.  Tak til medlemmerne og til sponsorerne for deres tillid og støtte.  Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi gerne ser flere medlemmer tilknyttet foreningen.  På bordene ligger der en lille ”flyer” som man kan benytte som indmeldelse i foreningen.  Hvis alle tager nogle med hjem og giver disse til gode venner med interesse for dressursporten, kan vi håbe på en forening i hurtig vækst.Vi må til stadighed holde os for øjnene, at uden medlemmer bliver der ingen støtte til dressuren – så enkelt er det.

Vi har i regnskabsåret 2008 ydet støtte til følgende ryttere:Annika Lykke Dalskov (handicaprytter og deltager ved de Paralympiske Lege i Hong Kong), ponyrytteren Louise Vestergård Kragh, Brønderslev og young-riderrytteren Camilla Orloff, St. Heddinge.  I alt en samlet støtte på kr. 50.000.

For at overholde bestemmelserne for at virke som en almennyttig forening er vi pålagt, at også støtte mere bredt, f.eks. til et samlet hold, transporttilskud, arrangementer, træningsophold, o.l.

Derfor er der naturligvis ydet støtte til:Transporttilskud på kr. 50.000 til young riders og juniorer i forbindelse med Europamesterskaberne i Portugal.

Til OL-holdet gav vi en kontant støtte på kr. 50.000. Herudover og med god hjælp fra Nokia og Ecco, kunne holdet rejse til Hong Kong med 20 mobiltelefoner og kinesiske taletidskort, hvilket var med til at sikre en god forbindelse mellem ryttere, grooms og holdledere. Dette var måske medvirkende til at vores hold blev omtalt som ”the dream team”.

Der er også ydet støtte til afholdelse af Dansk Mesterskab på Broholm og til World Cup stævnet i Odense.  Ved at deltage aktivt med en stand ved disse arrangementer, havde vi mulighederne for at tegne medlemskaber og sælge vore radioer.  Vi har fået flere positive tilkendegivelser fra købere af vore radioer, bl.a. ”at et af de absolutte højdepunkter for deltagerne i rejsegruppen var helt klart det topprofessionelle initiativ fra Dressurens Venner – nemlig den løbende kommentering under World Cup klasserne ved de internationale dressurdommere Hanne Valentin og Hans-Christian Matthiesen.

Foreningen har tidligere lejet radioanlægget, men besluttede i 2008 at købe sit eget anlæg.  Dette har været en stor udgift for os, men vi fandt det rigtigt at investere i dette anlæg.  Vi har også indkøbt en del radioer, som sælges fra vor stand ved arrangementerne.

Vi vil i 2009 fortsat være til stede og støtte op om Danmarksmesterskabet på Broholm i juli måned og World Cup i Odense i oktober måned. Endvidere vil vi se på et ønske fra young-rider og juniorer holdene, gående på, at engagere en dyrlæge til holdene når de deltager i internationale mesterskaber.  Det er i øjeblikket kun seniorlandsholdet der har en fast dyrlæge tilknyttet.
Via vor sponsoraftale med Broholm, havde alle aktive medlemmer fri adgang om lørdagen ved DM på Broholm i 2008.  Dette tilbud gælder også for 2009. Det er vort håb, at rigtig mange medlemmer vil benytte denne mulighed til at overvære Danmarks bedste ryttere og deres heste i de spændende konkurrencer som stævnet byder på om lørdagen.
Det ligger os meget på sinde, at vore medlemmer får mest mulig gavn af den støtte som Dressurens Venner yder til udvalgte dressur-arrangementer.

Som det vil fremgå af regnskabet for 2008, er der i alt ydet en samlet støtte på 250.000 kr.

Jeg vil slutte denne beretning med at takke bestyrelsen for et særdeles godt og loyalt samarbejde.  Der skal også rettes en tak for det fine samarbejde som vi møder hos Dansk Ride Forbund.  En særlig tak rettes her til vore sponsorer, der trofast støtter op om foreningens arbejde.
Det er mit håb, at alle vil være med til at udbrede kendskabet til Dressurens Venner således, at antallet af medlemmer øges og at vi derved får en stærk og bæredygtig forening fremover – til gavn og støtte for dansk dressursport.  
Fra bestyrelsens side vil vi fortsat arbejde for at fremme forståelsen for dressursporten, støtte den gode og korrekte uddannelse af dressurhesten og udbrede kendskabet til dressuren på alle niveauer. – Og ikke mindst ønsker vi, at give dressurinteresserede personer – medlemmer og sponsorer – oplevelser på højt sportslig niveau.

København, den 21. april 2009H.K.H. Prinsesse BenedikteFormand for Dressurens Venner

< Tilbage