< Tilbage

Nyt fra bestyrelsen29-07-2015 - 12:42

Ændringer i Dressurens Venner

Med virkning fra den 1. august 2015, er Lene Kissmeyer, Aarhus, der har en baggrund som dressurrytter og uddannet berider, antaget som sekretær for Dressurens Venner, og samtidig er Lone Dichmann fratrådt.

Vi siger tak til Lone for en stor og god indsats som sekretær for Dressurens Venner i den forgangne tid.

Niels Zibrandtsen har meddelt at han, på grund af et stort arbejdspres i sit erhvervsliv, ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvilket bestyrelsen har taget til efterretning.

Der skal lyde en stor tak til Niels Zibrandtsen for en stor og inspirerende indsats, ikke mindst vedrørende kommunikationen på nye medier, hvor Niels Zibrandtsen har tilført Dressurens Venner en ny dimension.

Bestyrelsen har valgt ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorfor et nyt medlem af bestyrelsen vil blive valgt på den kommende ordinære generalforsamling i foråret 2016.

Bestyrelsen kan dog oplyse, at den allerede nu har et godt forslag til et nyt bestyrelsesmedlem.

< Tilbage