< Tilbage

Generalforsamling i Dressurens Venner26-04-2016 - 08:46

Årets generalforsamling foregår mandag den 23. maj 2016 kl. 17.30 på Asminderød Kro i Fredensborg. Tilmelding kan ske frem til 16/5 2016.

Kl. 18.00 vil der være foredrag med dyrlæge Nicolaj Jarløv med emnet: Nye måder at diagnosticere rideheste på. Ridehestens problemstillinger ud fra et hestevelfærds synspunkt.

Kl. 19.00 er der middag med indlæg af OL dommer Susanne Baarup og OL holdleder Kimi Nielsen "Frem mod OL i Rio",  og vi vil vise billeder/filmklip fra tidligere års OL dressur kommenteret af Susanne Baarup.

Indkaldelse til generalforsamling i

Foreningen Dressurens Venner

Mandag den 23. maj 2016 kl. 17.30

på Asminderød Kro, Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 7.13:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

3. Frelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    På valg er Hanni Toosbuy Kasprzak og Carsten Lorentzen (begge modtager genvalg).

    Niels Zibrandtsen er trådt ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Finn Saksø-Larsen.

5. Valg af revisor:

    På valg er Ernst & Young, der modtager valg.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, § 7.7

7. Eventuelt 

Mårslet den 25. april 2016

DRESSURENS VENNER

Alle medlemmer og sponsorer inviteres til at overvære fordraget med dyrlæge Nicolaj Jarløv kl. 18.00, og derefter inviterer foreningen på middag kl. 19.00. Egenbetaling for middagen inkl. 1 glas vin er 149 kr.

Det er muligt at melde sig ind i foreningen på dagen.

Husk venligst at tilmelde din deltagelse i generalforsamlingen og middagen senest den 16. maj 2016 på info@dressurensvenner.dk


< Tilbage