< Tilbage

Papirgeneralforsamling afholdt04-05-2020 - 12:15

På grund af Covid-19-pandemien var det desværre ikke muligt at afholde årets generalforsamling som planlagt.

Generalforsamlingen blev i stedet afholdt som en papirgeneralforsamling d. 29. april af næstformand Carsten Lorentzen, der havde fået fuldmagter fra hele bestyrelsen.

 

Dagsorden var i overensstemmelse med Dressurens Venners vedtægter paragraf 7 punkt 13:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 • Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var:
  • Hanni Toosbuy Kasprzak (modtog genvalg)
  • Finn Saksø-Larsen (modtog genvalg)
  • Carsten Lorentzen (modtog genvalg)
 • Valg af revisor. På valg var:
  • Ernst & Young (modtog genvalg)
 • Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer jf. § 7.7
 • Eventuelt

Hendes Kongelige Højhed og formand for Dressurens Venner Prinsesse Benedikte havde udarbejdet formandens beretning, der særligt lagde vægt på et positivt år for dansk dressur i 2019, samt de aflysninger og udsættelser sporten er ramt af i 2020. Blandt andet havde Dressurens Venner planlagt en del aktivitet frem mod OL i Tokyo, som nu må udskydes til 2021. Hele beretningen kan læses her.

 

Foreningens regnskab for 2019 blev gennemgået og godkendt, og de tre bestyrelsesmedlemmer, der modtog genvalg, blev alle genvalgt. Desuden blev Ernst & Young genvalgt som revisor. Der forelå ikke forslag fra medlemmer eller bestyrelse jf. § 7.7. Herefter hævedes generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen ønsker fortsat at se på mulighederne for at afholde et medlemsarrangement på et senere tidspunkt i 2020.

< Tilbage