Hovedsponsorer


Øvrige sponsorer

Sponsoraftaler

Som sponsor har man mulighed for at støtte dansk dressursport gennem foreningen Dressurens Venner og dermed være med til at give et økonomisk løft til dansk dressursport. Vi udarbejder gerne et målrettet tilbud til Dem således, at Deres firma´s produkter via nedennævnte tiltag, kan bringes i fokus.

Hovedsponsorater - kr. 80.000 pr. år
1. Firmalogo på foreningens brevpapir, brochurer, plakater, pressemeddelelser m.m. Endvidere logo og firmaomtale på vores internetsider med link til sponsors hjemmeside.

2. Invitationer til at deltage i foreningens specielle VIP-arrangementer for sponsorer og medlemmer, hvor man har mulighed for at træffe vore dygtige ryttere og blive klogere på dressursporten. Vil tilstræber at holde to årlige arrangementer - et i Jylland og et på Sjælland. Det vil være muligt at invitere firmaets ansatte til disse arrangementer.

3. Invitation til at overvære Dansk Mesterskab (DM) i dressur.

4. Fri adgang for to personer til alle nationale og internationale ridestævner i Danmark under Dansk Ride Forbund.

Sponsorater - på kr. 50.000. eller mindre
1. Firmaet omtales på foreningens internetsider. Ligeledes nævnes firmaet i foreningens pressemeddelelser og nyhedsbreve.

2. Invitationer til at deltage i foreningens specielle VIP-arrangementer for sponsorer og medlemmer, hvor man har mulighed for at træffe vore dygtige ryttere og blive klogere på dressursporten. Vi tilstræber at holde to arrangementer pr. år - et i Jyllland og et på Sjælland. Antal invitationer er afhængig af sponsoratets størrelse.

Ved indgåelse af alle former for sponsorater tilbydes automatisk medlemskab i foreningen med stemmeret på den årlige generalforsamling.

Foreningen Dressurens Venner forpligter sig under sponsorperioden til at fremhæve og reklamere for sponsors virksomhed og/eller produkter samt foranlediger, at de ryttere der modtager tilskud fra foreningen i behørigt omfang, fremhæver og reklamerer for sponsors virksomhed og/eller produkter.

Sponsorat kr. 10.000 kr. pr. år:
Link til sponsors virksomhed på vores hjemmeside.
Fri entre til DM i dressur for 4 personer en dag.
Adgang til generalforsamling med clinic og middag for 2 personer.
2 årsabonnementer til Rid Bedre TV.
Invitation til eventuelle ekstra arrangementer, som foreningen måtte stå for.

Sponsorat kr. 5.000 pr. år:
Link til sponsors virksomhed på vores hjemmeside.
Fri entre til DM i dressur for 2 personer en dag.
Adgang til generalforsamling med clinic og middag for 2 personer.
1 års abonnement til Rid Bedre TV.
Invitation til eventuelle ekstra arrangementer, som foreningen måtte stå for.

Midler fra Dressurens Venner benyttes til:

• At støtte talentfulde ekvipager til at repræsentere Danmark ved internationale stævner.

• At supplere DRF’s og Team Danmark’s støtte til dressurryttere således,
   at disse kan begå sig på et fagligt højt niveau.

• At sikre startende ryttere ved internationale stævner en yderligere assistance
   i forbindelse med træning forud for konkurrencerne.

• At afholde interessante foredrag og seminarer for medlemmer, ryttere og sponsorer
   med det formål, at promovere dressursporten og foreningens arbejde.

• At støtte træningssamlinger som led i den løbende talentudvikling indenfor dressursporten.

• At markedsføre dansk dressur sport og de sponsorer der støtter Dressurens Venner.

Det er ikke foreningens formål at yde støtte til køb af heste.

Yderligere information angående sponsorater kan ske ved henvendelse til:

Dressurens Venner
Herskabsstalden
Bedervej 101
8320 Mårslet
Tlf. 2859 8627
Mail: